இந்த ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மோத்தரத்தில் உள்ளது—- 50 ச்லோகங்கள் இந்த ஸ்தோத்ரம் எதற்காகச் சொல்ல வேண்டும் –? கஷ்டங்கள் வரும்போது—அவை எந்தக் கஷ்டமாகவும் இருக்கலாம் பாபக் கிரஹங்களின் கொடிய பலன்கள்...

———————————————- இது, ஸ்வாமி தேசிகனின் தினசர்யா —-23 ச்லோகங்கள் ஒவ்வொரு நாளும், ஸ்வாமி தேசிகன் அனுஷ்டித்ததை , அவரது திருக்குமாரர் ச்லோகங்களாகச் செய்து, ஒவ்வொரு ச்லோகத்திலும் அவரை...

Vijaydasami–30–9–2017—Thaayaar sevai— Sri Hemabjavalli Thayar–nithya vaasam in adiyen kudil— ...

29–9–17 Navrathri Sri Hemabjavalli Thayar –nithya vaasam in adiyen kudil –Sri Saraswathi alankaaram ...

Sri Hemabjavalli Thayar —nithyavaasam in adiyen kudil–Navrathri sevai on 28th sept ...

Posted on Sep 21 2017 - 10:28am by srikainkaryasriadmin
#0

உபசாரம் ——————- தீர்த்தங்கள், வனவிருக்ஷங்கள், மலைகள், பூச்சிகள், புழுக்கள், பறவைகள், மிருகங்கள், —-இப்படி சகல ஜீவராசிகளுக்கும் உபசாரம் செய்ய வேண்டும்—-பகவானால் படைக்கப்பட்ட இப்படிப்பட்ட எல்லா...

————————————————————————————————————- சிற்றின்பக் கவிராயர் சிறிதும் அஞ்சாமல் பற்றியதைப் பெரிதாக்கி பலபாடல் புனைந்திடுவார் வள்ளுவரின் காமப்பால்...

அடியேன் எண்ணரிய மஹான்கள், நிகழும் புரட்டாசி மாதம் 15ம் தேதி ஞாயிற்றுக் கிழமை ச்ரவண நக்ஷத்ரத்தில் , ஸ்வாமி தேசிகனின் 750 வது திருநக்ஷத்ர மஹோத்ஸவத்தை பார் புகழும் வண்ணம் கொண்டாடத் திருவுள்ளம் பற்றி, அவற்றைச்...

Posted on Aug 15 2017 - 10:47am by srikainkaryasriadmin
#0

சிந்தனைகள்—- ————————– இல்லாள் வெறுத்தொதுக்கி ,இடித்து உதறியவனை ஈனனை மூடனை அறிவிலா முட்டாளை பொல்லாங்குப் பலபேசி பூரித்துத் திளைத்தவனை பாதகனை, நீசனை, பல்லிப்பிறவியனை எல்லாமும்...

Posted on Aug 15 2017 - 10:01am by srikainkaryasriadmin
#0

சிந்தனைகள்— ———————- ஏடு எடுத்தவன் எல்லாம் பாட்டு எழுத முடியாது வீடு எடுத்தவன் எல்லாம் சொந்தமென்றால் முடியாது நாடு பிடித்தவன் எல்லாம் நாடாள முடியாது. ஓடு எடுத்தவன் எல்லாம் பரதேசியாக முடியாது. காவி...