ஸம்ப்ரதாயம் வளர்த்தேனோ ஸ்வாமி தேசிகனைப்போல ? –PART II அடியேன் :–  11.” தாயே ! இது அடியேன் செய்த பெரும் பேறு !மிகச் சுருக்கமாகச் சொல்கிறேன் அப்போது அடியேன் தாபத்தைத்  தாயாராகிய நீங்கள் உணர்வீர்கள் –“திருக்கோளூர்...

Posted on Feb 7 2020 - 12:52pm by srikainkaryasriadmin
#0

ஸம்ப்ரதாயம் வளர்த்தேனோ ஸ்வாமி தேசிகனைப்போல ? PART I—————————————————————————— ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம ;ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மஹாதேசிகாய நம : —————————————————————திருக்கோளூர்...

Soundararajan Desikan March 31, 2015 ·  SRI MAHALAKSHMI STUTI Subrapatham is a sthuthi ( stotra) submitting our “prarththana” to her to wake up from ” Paryankasanam” alongwith Sriman Narayanan, and to accept our poojas ( thrikala , panchakala poojas) and to hear our stotras describing the glory/fame/ kalyana gunas Sri U./Ve. Vidvan Saralakavi, Padur puranam Raghavachariar swamy has adorned Sri Mahalakshmi in his Subrapatha Sthuthi” With this preamble/ preface , adiyen attempts to...

Posted on Jan 3 2020 - 9:19am by srikainkaryasriadmin
#0

Sambashana—in you tube and other prior upanyasams in you tube–for you–you only– Adiyen is determined to push adiyen’s upanyasams to your ears whoever you may be or whereevever you reside— The main and basic purpose is that treasures left by our ancesters to us –to improve ourlivelyhood,—should reach every one of you if you even begin, half–heartedly to hear ( by God’s grace )at the time of your distress /mental agony . (Generally, we are not in the habit of meditating/remembering...

Posted on Jan 3 2020 - 6:48am by srikainkaryasriadmin
#0

Soundararajan Desikan January 3, 2019 ·  MATSYA AVATARThis avatar is in ”krutha yuga”One version—–During the deluge before the latest re-creation of the universe,the four Vedas which were required by Brahma for the re-creation were drowned deep in the waters.Vishnu took the form of a fish to retrieve the sacred scriptures.Another legend has it that Vishnu in his Matsya Avatar instructed Manu (the progenitor of mankind in each creation)to build a huge boat and gather samples of all species in it.The...

திருப்பாவை உபந்யாஸத்தில் ,உபந்யாஸகர்கள்( அடியேன் உட்பட ) ஒவ்வொரு பாசுரத்துக்கும் வ்யாக்யானம் சொல்லும்போது ,நிறைவாக‘ஸ்வாபதேசம் ”—-அந்தப்பாசுரத்தின் உட்பொருள் –உள்ளர்த்தம் –சொல்வது மரபு.இந்த...

Posted on Dec 7 2019 - 1:56pm by srikainkaryasriadmin
#0

Soundararajan DesikanNovember 30, 2015 at 11:06 AM I have written about 4 vedas with 7 annexes detailing parts in each veda, number of sakhas , manthrapart, brahmana part, smruthi, ithihasa purana, upa -angaas in vedas prathisaakhyam etc etc and this is available in the website www.sadagopan.org rug veda—-10647 rugs ( version is that 10552 rugs are there) 2024 varghas—-1017-sookthas—85 anuvagas–64 adyaya–10 mandala–3 agnis krishna yajur veda—101 sakhas —-32 upanishads sukla...

Gems  from the  scriptures  –11————————————————-The  inter–relationship between  jeevathma and Paramathma  is the same as that  of between Baghvan  and Devas  of Heaven  and yet , with those in the heaven get bliss from Baghvan all the time but the  jeevathma here, in this world, bogged down in the miserable worldly life. Jeevathma  should  praise Baghvan...

September 14  2012 Gems from the scriptures –10                           Uruppattur Soundararajan                                      Thaiththreeyam —Seekshavalli says “Mathru devo bhava”,...