தசமஸ்கந்த பாராயணம்— அத்யாயம்– 8 ——————————————- —————- பெயர் சூட்டுதல்—பால்ய லீலைகள் —மண்ணைத் தின்ற மாமாயன் ——————————————————- ஸ்ரீ...

தசமஸ்கந்தம் –நவீன பாணியில்– அத்யாயம் —–7 ————————— சகடாசுரன் ,த்ருணாவர்த்தன் வதம்—-அதாவது மோக்ஷம்.மற்றும் யசோதை, கண்ணனின் திருவாயில் உலகங்கள் என்று யாவற்றையும் பார்ப்பது ———————————————————————————— ே,...

பத்து அவதாரப்  பற்று– ————————————- 1. மீனாய்ப் பிறப்பெடுத்தான் தானாய்க் கடல் அளந்தான் சிக்கெனப் பிடிக்கவில்லை –கிளியே சீரழிந்து போய்விட்டேன் 2. கூர்மம் இவன்தானென்று கூர்மதியர்...

தசமஸ்கந்த பாராயணம்  நவீன  பாணியில்–6 —————————————- அத்யாயம்   6. ————- பூதனை   மோக்ஷம் ———— நந்தகோபன் , கோகுலத்துக்குத்திரும்பும்  வழியில், வசுதேவர்  சொன்னதை  நினைத்துக்கொண்டே...

தசமஸ்கந்தபாராயணம்–நவீனபாணியில்—5 ——————————————————- 5வது அத்யாயம் ——————– ஸ்ரீகிருஷ்ணஜனனகோலாஹலங்கள்– -கோகுலம் உயர்ந்தது– வசுதேவரும், நந்தகோபரும்மதுராவில்சந்திப்பு ————————————————————————————- யசோதை,...

தசமஸ்கந்தம் –நவீன பாணியில்–அத்யாயம் -4 —————————————————————— அத்யாயம் –4 —————- யோக மாயையான பகவதி, கம்ஸனை எச்சரிப்பது —————————————————————- -(ஹே...

Posted on Aug 26 2016 - 6:07am by srikainkaryasriadmin
#0

It was in 26th august of the last year, I put the following in the ”Face book” Many bakthas used to bring ”salagrama sila” with them to my residence to know the names of ”moorththams” Every Vaishnava has to perform”Salagrama” aradhana  daily . I wrote about these in my books”Chinna Chinna Vishayangal” 1 Year Ago See your memories Soundararajan Desikan added 5 new photos. 26 August 2015 · The Kali Gandaki or Gandaki River is one of the major rivers...

தசமஸ்கந்தம்   —நவீன பாணியில் —————————————————————- அத்யாயம்—3 ————- பகவான்   ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாக   அவதாரம் —————————————————— பரம பவித்ரமான...

· தமஸ்கந்த பாராயணம்—–நவீன பாணியில் —————————————————- அத்யாயம் –2– பகவான், தேவகியின் கர்ப்பத்தை அடைவது, ப்ராஹ்மாவின் ஸ்துதி —————————————- கம்ஸனுக்கு...

தசமஸ்கந்தம்—நவீனபாணியில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில், தசம ஸ்கந்தம் மிக முக்கியமானது.இதை, நவீன பாணியில், பகவான்  ஸ்ரீ க்ருஷ்ணனிடம் நேரில் பேசுவதைப்போல எழுதியிருக்கிறேன்                   இவை யாவும் பல வருடங்களுக்கு...