கண்ணன் கழலே இனிது ! இனிது ! ————————————————————– இனியது...

கண்ணா —-கருணை செய்                  ————————————————– 1.மாடு...

பிரிய மனமில்லை—–பிரியரே —–!   ( திருப்பல்லாண்டும், ...

  ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் —பாகம் -7 தசாவதார ஸ்தோத்ரத்தில்...

ஸ்வாமி  தேசிகன் ஸ்ரீ தேவநாயக பஞ்சாஸத்தில்  குருபரம்பரையைக்...

                ஸ்ரீ  ந்ருஸிம்ஹம்  —-part–6 ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில்...

SRI  NAMMAAZHVAAR Vaikaasi Pournami is most important  to Vaishnavas—–the great Sri Vaishnava Acharya’s avatharam on this day—Visaka nakshatram—-star— ...

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் –பாகம் 5   நாராயண வல்லியில் ஸ்ரீ  ந்ருஸிம்ஹ...

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் –4 சுக்ரனின் ஸ்தோத்ரம் ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ...

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் —பாகம் 3 மாங்கள்யஸ்தவம் இது விஷ்ணு தர்மோத்தர...

Powered By Indic IME