கேட்பதும், சொல்வதும் —-1008 தலைப்புகள் கேட்பதும், சொல்வதும் 2006ம்...

கண்ணன் கழலே  இனிது! இனிது ! ——————————————————— 1....

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் —18 ஸ்ரீ பரத்வாஜ மகரிஷி, ஏழு வயதில் உபநயனம்...

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் —17   13. ச்லோகம் 33 தினம்அநுதினநாதம் பூஜயித்வா...

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் —16 ப்ரபஞ்ச ஸாரம் —-23 வது படலம் –ஸ்ரீ...

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் —15   மந்திபாய்வட  வேங்கட மாமலை ,வானவர்கள் சந்தி...

                                                                                                        ...

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் —13     இப்போது நினைத்தாலும் உடல் சிலிர்க்கிறது— ஸ்ரீ...

இதை வியப்பதா அல்லது வியர்த்தம் என்று தூரத் தள்ளுவதா ...

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் –12 ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ந்ருஸிம்ஹ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் — ஸ்ரீ...

Powered By Indic IME