இதைத் தினமும் ,காலையிலோ, மாலையிலோ பூஜை அறையில்  விளக்கேற்றி...

கண்ணா —-கருணை செய்                  ————————————————– 1.மாடு...

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் –11 உக்ரம் வீரம் மஹாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம்...

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் —10 ——————————————————————————————————————— மந்த்ர...

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் —9 ஏழாவது பாகத்தில், ஸ்வாமி தேசிகன் அருளிய...

ஸ்ரீ ந்ருஸிம்ஹம் —8 நாலாயிர திவ்ய ப்ரபந்தத்தில்...

Powered By Indic IME