ராமானுஜ தயா பாத்ரம் —தனியனின் விளக்க உரை –6 வது  பகுதி...

Thanks to Ramanujan’s effort, one can now access Sastras through the computer. (This is the first of a two-part article on Dr. P. Ramanujan’s work...

மறுபடியும், மற்றவை நேரில் —–1 ஹே–அச்யுதா —–! மறுபடியும்,...

உயிருள்ளபோதே ,உயிர் கொடுத்தவனைச் சரணடை ! ————————————————————————————- 1....

Sri Seva Swamy and the picture when Sri Seva Swamy published adiyen’s book ஏன்—என்ன–எதற்கு—in december...

Hitham and Priyam 1. Difference between Hitam and Piriyam. Piriyam is offered with love but may not be good eventually. Hitam may be undesired at the beginning...

Powered By Indic IME