அடியேனை, ஆட்கொள்க 1. மீனாய்ப் பிறந்து, கூர்மமாய் வளர்ந்து, தானாகவே...

Soundararajan Desikan 27 September 2015 · மஹாபாரதக் கதையின் கதாநாயகன் > யார் என்று...

1. இல்லை எதுவெனக்——– ———————————– ...

அத்யாயம்—3 ————- ...

பத்து அவதாரப் பற்று– ————————————- 1....

Bakthi—what is it –? There are times in history when a nation must stop and re-examine its assumptions about language. When words are cheap...

சொல்வது,செய்வது வாழ்வது- ———————————————— பேசி,...

1பேசித் தீர்வடைவோம் . பேசாமல் தீர்வல்ல . 2 ஊரெல்லாம் பேசாமல்...

எண்கள் –அவை சொல்வது என்ன —9 ————————————————————– ஸ்ரீ...

எண்கள் ——அவை சொல்வது என்ன?—4 —————————————————————— பகவான்...

Powered By Indic IME