அடைக்கலப் பத்தும், ந்யாஸ தசகமும் அடைக்கலப் பத்தில் ஸ்வாமி...

Taittiriya Upanishad says thus:– 1. The body 2. bio-energy 3. mental energy 4. intuition and wisdom 5. pure bliss achieved mainly through meditation.. (...

இருந்தும் ,கிடந்தும், நின்றும்–6–தொடர்ச்சி *நம்மாழ்வாரும்,...

இருந்தும், கிடந்தும், நின்றும்—6 ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம்...

ஸ்ரீ ஸம்மோஹன க்ருஷ்ண ஸ்லோகம் ============================== ஸம்மோஹன கிருஷ்ண...

இருந்தும், கிடந்தும், நின்றும் —-5 ——————————————————– பகவான்...

ஸ்ரீ விஷ்ணு ஷோடச நாம ஸ்தோத்ரம் This is a very rare stotra which can be recited very easily every day– Adiyen...

MATSYA AVATAR This avatar is in ”krutha yuga” One version—– During the deluge before the latest re-creation of the universe, the...

இருந்தும், கிடந்தும், நின்றும் —-4 எம்பெருமானுக்குத் , திவ்ய...

கலியும் , காலனும் . லௌகீகமும், வைதிகமும் ——————————————– ப்ராம்மணர்களுக்கு...

Powered By Indic IME