தனியன்—— 30 to 40 தனியன்—— 30 ———————————————————————————————————— மாலைத் தனியே வழிபறிக்க...

தனியன்—22 to 29— ஆபாதசூட மநுபூயஹரிம் சயாநம் மத்யே கவேரதுஹிதுர் முதிதாந்தராத்மா — அத்ரஷ்ட்ருதாம் நயநயோர் விஷயாந்தராணாம்  யோநிஸ்சிகாய  மநவை...

தனியன் 10 முதல் 21 —————————– தனியன்—-10 நீளாதுங்கஸ்தநகிரிதடீ  ஸுப்தமுத்போத்ய  க்ருஷ்ணம் பாரார்த்யம் ஸ்வம்ஸ்ருதி ஸத  ஸிரஸ் ஸித்த...

தனியன்——-1 தனியன் —————– தனியன் என்கிற வார்த்தைக்கு,வணக்கத்துடன் வழிபாடு செய்து, பெருமைகளைப் புகழ்வது என்று பொருள் கொள்ளலாம் ஆழ்வார்...

——————– ஸம்பந்தம் செய்துகொண்டவர்கள்——ஸம்பந்தி என்ன ஸம்பந்தம்  ? கொடுத்து,  வாங்கி ஸம்பந்தம் —-! என்ன கொடுப்பது–? பணமா, காசா ...

பகவானின்  அவதார வைபவங்கள் எல்லாம் —வட  தேசத்தில்—- தென்தேசத்தில் ...

———————- 1. சாப்பிடும்போது ”ரஸத்தில் ”,  ”தான்...

—————————————- 1. இல்லை—நீயில்லா   இடமில்லை   ...

108. ஸ்ரீரங்கம் வந்தான் * 9ம் திருநாளில், பெரிய பிராட்டியாரின்...

Niranjhankumar Kumar January 7 at 11:03pm ·  திசை மாறிய தொப்புள்கொடி உறவுகள்! நெய்யின்...

Powered By Indic IME