பவஜலதி —கதாநாம் த்வந்த்வ —வாதாஹதாநாம் ஸுத துஹித்ரு —-களத்ர –த்ராண — –  பாரார்திதாநாம் | விஷம –விஷய –தோயே  மஜ்ஜதா –மப்ல வாநாம் பவது ஸரணமேகோ விஷ்ணு போதோ  நராணாம் || பகவான் ,கரை ஏற்றுகிறான் —விஷ்ணு...

ஸ்ரீ  முகுந்த மாலா ——————– ஸ்ரீ குலசேகர ஆழ்வார் அருளியது —Thirunakshatram of Sri Kulasekhara  Azhvar—  Maasi (Kumbham)  Punarvasu  nakshatram–Kousdhubamani  amsam) Mangalasasanam–9 Divya Khsetras— Perumal  Thirumozhi Srimath  Thirukkudanthai Andavan quotes from ” Perumal Thirumozhi “elaborately( Kindly refer “Acharya Raamaamrutham ” in Sri Ranganatha Paduka–2010...

Sri:SrimatE NigamAntha MahAdesikAya NamahaIt is an absolute honor for adiyen to pay tributes to the outstanding Kaimkaryam of U.Ve. Sri Soundararajan Desikan Swami on the occasion of his -80th janma nakshatra dinam, Sunday, January 11, 2015. Swami comes from a Vaidika family in Tiruvaheendrapuram and spent his early years delighting in the numerous sevais for Hemambjavalli Sametha Devanayaka Perumal and Bhagavan Lakshmi Hayagriva at Oushadagiri. Swami has had the benefit of Kalakshepam from numerous luminaries of the Srivaishnava tradition...

துங்கை ரக்ருத்ரிமகிர : ஸ்வய முக்த மாங்கை : யம் ஸர்வகந்த  இதி  ஸாதர முத்வ ஹந்தி | ஆமோத மந்யமதி கச்சதி  மாலிகாபி : ஸோபி  த்வதீய  குடிலாளக வாஸி தாபி : ||   கோதா மாதா!  அநாதியான   வேதங்களின் சிரஸ்  என்று சொல்லப்படும்...

7.வல்மீ கத :  ச்ரவணதோ வஸூதாத்  மனஸ் தே ஜாதோ  பபூவ ஸ  முநி ; கவிஸார்வபௌம ; | கோதே  கிமத்புதமிதம்  யதமீ  ஸ்வதந்தே வக்தாரவிந்த  மகரந்த நிபா : ப்ரபந்தா : || நீ கோதை !  உன் வாக்கு மிகப் போக்யமானது. நீ பூமியே வடிவானவள். புற்று...

ஸ்ரீ கோதா ஸ்துதி ——————- சூடிக்கொடுத்தவள்  அவதரித்த திருவாடிப்பூரம் , ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருவவதார தினம். வைகுண்டவாஸி ஸ்ரீ  ஸேவா ஸ்வாமியின்   , ஸ்ரீ கோதா ஸ்துதி உபன்யாஸம் நடைபெறும். பரம போக்யமாக இருக்கும்....

Vishishtadvaitam Part 1 of 5 Vishishtadvaitam Part 1 of 5 Vishishtadvaitam Part 2 of 5 Vishishtadvaitam Part 3 of 5 Vishishtadvaitam Part 4 of 5 Vishishtadvaitam Part 5 of 5 ...

ஸ்ரீமத் ராமாயணமும், நாமும் ——3 —————————————————– யுகம்தோறும்  ஸ்ரீமத் ராமாயணம் , என்பதை சுருக்கமாகப் பார்ப்போம். க்ருத...