சீரார் தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான் திருவடிகளே சரணம் பிள்ளையந்தாதி சீரார் தூப்புல் பிள்ளை அந்தாதி என்று செழுந்தமிழால் நேராக வேதாந்த தேசிகர் தாளிணைக் கீழ் மொழிந்தான் ஏரார் மறைபொருள் எல்லாம் எடுத்து...

யதிராஜ ஸப்ததி–5 ( 51 to  74 ) –                           ———————————————————-                             51.  விகல்பாடோபேந   ச்ருதிபதம் அசேஷம் விகடயன்                                 யத்ருச்சா நிர்த்திஷ்டே யதி ந்ருபதி...

25.உத்க்ருஹ்ணதீம்  உபநிஷத்ஸு  நிகூடமர்த்தம்                                   சித்தே நிவேசயிதும் அல்பதியாம் ஸ்வயம் ந : |                                   பச்யேம லக்ஷ்மண முநே : ப்ரதிபந்த ஹஸ்தாம்                                    உந்நித்ர பத்ம ஸுபகாம்...

யதிராஜ ஸப்ததி— ——————————– 11.  உபவீதிநம்  ஊர்த்வபுண்ட்ர வந்தம் த்ரிஜகத்புண்யபலம் த்ரிதண்டஹஸ்தம் | சரணாகத ஸார்த்தவாஹ  மீடே சிகயா சேகரிணம் பதிம்யதீநாம்   || பகவத் அநுபவத்தைப்போல,...

1. ஸ்வாமி தேசிகன் ——————————— ராமாநுஜ தயாபாத்ரம் ஞானவைராக்ய பூஷணம்     | ஸ்ரீமத் வேங்கடநாதார்யம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம் |\ நபஸ்ய  மாசி ஸிஸ்ரோணாயாம் அநந்தார்ய குரூத்பவம் | ஸ்ரீவேங்கடேச  கண்டாம்சம்...

12. {இந்தச் சமயத்தில், ஓரிரு வார்த்தைகள்—ஸ்ரீ ராமானுஜ தர்ஸநம் ,                                       ஸ்ரீ ராமானுஜ ஸம்ப்ரதாயம் –இவைகளைப் பற்றி ஸ்ரீ N .S .R  ஸ்வாமி                                       என்று போற்றப்படும், ஸ்ரீ...

     ஸ்ரீ யதிராஜ ஸப்ததி ——————————         ஸ்ரீமாந் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்க்கிக கேஸரி | வேதாந்தாசார்யவர்யோமே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || ————————————————– அடியேன் , இண்டர்நெட்டில்...

ஸ்ரீ யதிராஜ ஸப்ததி ——————————         ஸ்ரீமாந் வேங்கட நாதார்ய : கவிதார்க்கிக கேஸரி | வேதாந்தாசார்யவர்யோமே ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ஹ்ருதி || ————————————————– அடியேன் , இண்டர்நெட்டில்...

S A N D H Y A    V A N D A N A M     II–What is the timing for ” Sandhya  vandana “…….. Every Brahmin has to perform  Sandhya vandanam  thrice a day. Day–break  time—–rising sun……….morning  twilight Night  meets the day… this is the 1st sandhya  kaalam   Midday…… Shortening the shadows of morning  Sun and lengthening the same of evening Sun. Sun reaches it’s glory  enveloping the entire world , with powerful rays &lightner…….this is 2nd sandhya...

இதம் ஸரீரம் பரிணாம பேஸலம் பதத்ய வஸ்யம்  ஸ்லத–ஸந்தி –ஜர்ஜரம் | கிமௌஷதை: க்லிஸ்யஸி   மூட  துர்மதே நிராமயம் க்ருஷ்ண –ரஸாயநம் பிப  || ஹே—மூடனே….இந்த சரீரம் ,வயதால் முதிர்ச்சி அடைந்து, இளைத்து, பூட்டுகள்...