தனியன்—-தெரிவோம்—தெளிவோம்—-10. ——————————————————————————- நீளாதுங்கஸ்தநகிரிதடீ ஸுப்தமுத்போத்ய க்ருஷ்ணம் பாரார்த்யம் ஸ்வம்ஸ்ருதி ஸத ஸிரஸ் ஸித்த மத்யா பயந்தீ...

தனியன்—தெரிவோம்–தெளிவோம் —–8 ————————————————————————- மின்னார் தடமதிள்சூழ் வில்லிபுத்தூர் என்று ஒரு கால் சொன்னார் கழற்கமலம் சூடினோம் —–முன்னாள் கிழியறுத்தான்...

தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம்– —7 —————————— —————————— ——————- தனியன் என்கிற இந்தத் தலைப்பில், இதுவரை அடியேன் எழுதியுள்ளத்தைப் படித்துப் பாராட்டுகின்ற சில அன்பர்கள்,...

தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம் —-5 —————————————————————– தனியன்—தெரிவோம்—தெளிவோம் என்கிற வரிசையில், இது ஐந்தாவது தனியன் மாதா பிதா யுவதயஸ்தநயா விபூதி : ஸர்வம்...

Soundararajan Desikan February 10, 2017 at 1:46 PM · உற்றவன் நீயே —1 ———————————— பற்றறுத்துப் பரமபதம் அளிக்கும் பத்மநாபா ! பர வாஸுதேவா ! “மற்றவை நேரில் ” என்று, அடியேன் நூற்றெட்டு தரம் சொன்னேன். ஊற்றத்துடன் உரைத்தேன்...

Soundararajan Desikan February 9, 2018 · Oh, asthikas Adiyen likes to stress here the importance of the recital of sri vishnu sahasranama daily, or atleat on every satrurday , that too, as a family group recital In our family this practice of mass recital on every saturday is in force for the past three generations— Whoever present at that time, they used to sit together and recite —- This gives immense peace, benefits, better health and affordable wealth—- With these experience, adiyen likes you to begin the recital...

Adiyen is delivering upanyasams through ”skype” to the asthikas who are residing not only here but also in foreign countries such as U.S. , England etc 2.Though all of these upanyasams–audios— are not recorded, most of them have been covered by adiyen’s abhimanis/ sishyas by recording them at the time of such upanyasams. They have sent their recordings to adiyen and these recordings have been converted as ”CDs ” . A well-wisher at U.S at that time attached these recordings in ”you tube”...

மற்றவை நேரில் 18– ஹே, பரமாத்மா !பரம காருண்ய ரூபிணி ! அடியேன் இப்போது ”மஹா ஆத்மா ” வைப் பற்றி அடியேனுக்கு ஸ்புரித்ததைச் சொல்கிறேன்—- மஹா ஆத்மா இவ்வுலகில் எண்ணற்ற , அளவிட இயலாத , ஜீவ ராசிகள்...

மற்றவை நேரில் –15 புருஷோத்தமா ! பங்கயச் செல்வியே ! ராஜாக்கள் அரசாண்ட காலம் அது. பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கோவில் . மூலவர் அனந்தன் மீது பள்ளிகொண்டு இருக்கிறார் உத்ஸவர் நின்ற திருக்கோலம் மந்தஹாசத்துடன் , சங்கு...

மற்றவை நேரில் —-14 ஹே, நாராயணா, ஹே, நாராயணப்ரியே , இவ்வுலக வாழ்க்கை நீர்க்குமிழி போன்றது என்றும், பிறப்பும் இறப்பும் அவரவர்கள் கையில் இல்லை என்றும் நன்கு தெரிந்த மனுஷ்யர்கள், குலகர்வத்திலும், தன கர்வத்திலும்...