—————————————————————————————— ஸஹஸ்ரநாமம் ஸஹஸ்ராநாம்  நாம் புண்யானாம் த்ரிருக்தானாம்  து யத்பலம்  | தத்பலம்  லபதே ஜந்து க்ருஷ்ணேத்  யக்ஷர  மாத்ரத :      || ஸஹஸ்ரநாமம்...

What is the use—-  if we   perform pooja  with dedication / if we go to temples / etc though  we are a post-graduate  degree holders  or well–settled in our life  or leading  a comfortable life  when we talk something boasting ourselves or when we fail to atleast hear what others say, leave alone the elders and when we threw all etiquettes  while  moving  with the people surrounding us . There are several examples to these — Very few are asunder—–  Entering and sitting audaciously without caring...

   We sleep every night  and even during day time  if and when required.  At that time we  conserve energy   and our  brain regenerate, as per the version  of some   Scientists  .    While we sleep our brain loose   certain things  which we learnt every  day. But ”nerve cells” in the brain   will grow fastly  with some noise  which are told as ”signals”  During such sleep, brain gets these signals and absorb these signals  .   our ancestors –Rishis –acharyars– knew this well ...

தனியன்-41—முதல் 50–முடிய–திருவாய்மொழி  மற்றும் நூற்றந்தாதித் தனியன் -தனியன்-41—திருவாய்மொழித்  தனியன்— —————————————————————— பக்தாம்ருதம்  விச்வஜநா நுமோதனம்    ஸர்...

தனியன்—— 30 to 40 தனியன்—— 30 ———————————————————————————————————— மாலைத் தனியே வழிபறிக்க வேணும் என்று கோலிப் பதிவிருந்த கொற்றவனே—-வேலை அணைத்தருளும்...

தனியன்—22 to 29— ஆபாதசூட மநுபூயஹரிம் சயாநம் மத்யே கவேரதுஹிதுர் முதிதாந்தராத்மா — அத்ரஷ்ட்ருதாம் நயநயோர் விஷயாந்தராணாம்  யோநிஸ்சிகாய  மநவை     முநிவாஹநந்தம்  இது திருப்பாணாழ்வார் அருளிய ”அமலனாதிபிரான்” பாசுரங்களுக்கான ...

தனியன் 10 முதல் 21 —————————– தனியன்—-10 நீளாதுங்கஸ்தநகிரிதடீ  ஸுப்தமுத்போத்ய  க்ருஷ்ணம் பாரார்த்யம் ஸ்வம்ஸ்ருதி ஸத  ஸிரஸ் ஸித்த மத்யா பயந்தீ | ஸ்வோச்சிஷ்டாயாம் ஸ்ரஜி நிகளிதம் யாபலாத் க்ருத்யபுங்க்தே கோதாதஸ்யை...

தனியன்——-1 தனியன் —————– தனியன் என்கிற வார்த்தைக்கு,வணக்கத்துடன் வழிபாடு செய்து, பெருமைகளைப் புகழ்வது என்று பொருள் கொள்ளலாம் ஆழ்வார் அல்லது வைணவப் பெரியவர் ஒருவரின் பாடல்களைக் கூறும் முன்னர் அவரைப்...

——————– ஸம்பந்தம் செய்துகொண்டவர்கள்——ஸம்பந்தி என்ன ஸம்பந்தம்  ? கொடுத்து,  வாங்கி ஸம்பந்தம் —-! என்ன கொடுப்பது–? பணமா, காசா  ?  இதைக் கொடுத்து வாங்கினால்  ஸம்பந்தமா —? இது ஒருவித ஸம்பந்தம்— கொடுப்பது...

பகவானின்  அவதார வைபவங்கள் எல்லாம் —வட  தேசத்தில்—- தென்தேசத்தில்  இப்படிப்பட்ட  அவதார வைபவங்கள் இல்லை—- ஆனால்— அர்ச்சாவதாரத்தில் , தென்தேசமான சோழ நாடு, நடுநாடு ( 42 ) பாண்டிய நாடு, சேரநாடு  ( 31 ) மற்றும்...