தனியன்-41—முதல் 50–முடிய–திருவாய்மொழி  மற்றும் நூற்றந்தாதித் தனியன் -தனியன்-41—திருவாய்மொழித்  தனியன்— —————————————————————— பக்தாம்ருதம் ...

Powered By Indic IME