அவதாரமா  ?  அர்ச்சையா  ?

Posted on Jan 24 2018 - 6:02am by srikainkaryasriadmin

998971_654132434654482_4317164816451778050_nபகவானின்  அவதார வைபவங்கள் எல்லாம் —வட  தேசத்தில்—-
தென்தேசத்தில்  இப்படிப்பட்ட  அவதார வைபவங்கள் இல்லை—-

ஆனால்—

அர்ச்சாவதாரத்தில் , தென்தேசமான
சோழ நாடு, நடுநாடு ( 42 )
பாண்டிய நாடு, சேரநாடு  ( 31 )
மற்றும் தொண்டை நாடு ( 22 )
என்று பகவான் , 95  திவ்ய தேசங்களில் ( மொத்தம் 108 திவ்ய தேசங்கள் )
இருந்தும், கிடந்தும், நின்றும்  ஸேவை ஸாதிக்கிறார் —
ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மியும் , தனிக்கோவில் நாச்சியாராகவும், 
அர்ச்சாவதார மூர்த்தியுடனும் , எழுந்தருளி அருள்கிறாள். 
புருஷகார பூதையான இவள்,  இங்கு அயோநிஜையாகப் 
பற்பல அவதாரங்களை எடுத்திருக்கிறாள். 
பூமிப்  பிராட்டியும் இப்படியே—-
அநேக திவ்ய தேசங்களில், 
அர்ச்சாவதார எம்பெருமான்கள், மாப்பிள்ளையாக 
இங்கு எழுந்தருளியிருக்கிறார்கள் 
இந்த வைபவங்கள் தென்தேசத்தில் தானே !

பகவானின் , திவ்ய ஆயுதங்கள் , திவ்ய ஆபரணங்கள் , அவனின் 
ஆஜ்ஞைப்படி ,ஆழ்வார்களாக இங்கு அவதரித்தார்கள்  
ஆழ்வார்கள், இந்தத் திவ்ய தேசம் தோறும் சென்று ,மங்களாசாஸனம் 
செய்திருக்கிறார்கள்—

அதனால்தான் ,
வடதேசத்தில், 
தீர்த்தங்கள் ப்ரஸித்தமாக  இருந்தாலும், 
தென்தேசத்தில் மூர்த்தங்கள் ப்ரஸித்தி —-!
பகவானை  , அர்ச்சாவதார வடிவழகில், ஸேவிப்பவர் அனைவரின் 
உள்ளங்களும்  கொள்ளை போகும்—
அதுமட்டுமா—!
அர்ச்சையில், அவதார ஸேவையையும்  ஸேவிக்கலாம்—

அர்ச்சாவதார அழகில்  ஆழங்கால் பட்டவர்கள், 
ஆயிரமாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்தாலும், 
அகம் ஆணையிட,ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது , 
சுற்றத்துடன் இங்கு வந்து , ஸேவிக்கிறார்கள்—
இத்தனைக்கும், அங்கும் அர்ச்சாவதார மூர்த்தியாக
அவன் எழுந்தருளியிருக்கிறான்—அங்கும் எல்லா உத்ஸவங்களும் உண்டு
ஆனால்,
ஆழ்வார்கள் மங்களாசாஸனம் செய்த திவ்யதேச எம்பெருமான்கள்
அவர்களை இங்கு கட்டி இழுக்கிறார்கள் —

அதனால்தான், இந்தத் தொண்ணூற்று ஐந்து  திவ்ய தேசங்களையும்
அவர்களும் சரி, நாமும் சரி ,
நன்கு பராமரிக்க வேணும்—-
இதைத் தலைமுறை, தலைமுறையாகச் செய்ய வேண்டும்—- 
அதற்கு, இந்த விவரங்களை , அடுத்த தலைமுறைக்கு ,அவ்வப்போது,
எடுத்துச் சொல்லவேண்டும்—- 
அவர்களையும் ,இந்தக் கைங்கர்யங்களில் ஈடுபடுத்தவேண்டும் —-

எவ்வளவு பேர் செய்கிறார்கள் —-?
இதற்கு , ஒரு அமைப்பு வேண்டாமா  ?
சிந்தியுங்கள்—-!

About the Author

Leave A Response