You Are Browsing ‘Kaalanum—-’ Category

கலியும், காலனும் –I கலியுகம் தொடங்கி, 5100 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. கலியுகம், மொத்தம் 4,32,000 மனுஷ்ய வருஷங்கள். இன்றைய நிலவரப்படி, இன்னும் சற்றேறக்குறைய,இன்னும் 4,27,000 வருஷங்கள் இருக்கின்றன. க்ருத யுகத்தில், மனுஷ்ய...